เคอร์ฟิวคืออะไร มีผลบังคับใช้อย่างไร ที่นี่มีคำตอบ
By: Date: เมษายน 26, 2021 Categories: Uncategorized ป้ายกำกับ:, , ,
เคอร์ฟิวคืออะไร มีผลบังคับใช้อย่างไร

เคอร์ฟิวคืออะไร มีผลบังคับใช้อย่างไร ที่นี่มีคำตอบ ในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิดระบาดแบบนี้ เราอาจจะคุ้นชินกับคำว่า เคอร์ฟิว ซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้คร่าว ๆ แล้วว่า เป็นข้อกฎหมายที่รัฐออกคำสั่ง ให้ทุกคนอยู่บ้าน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ห้ามออกจากเคหสถานในเวลาที่กำหนด ซึ่งถ้าฝ่าฝืนก็จะได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกประการ วันนี้เราจึงจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับความหมายของคำว่า “เคอร์ฟิว” อย่างถ่องแท้ ดังนี้ค่ะ

เคอร์ฟิวคืออะไร มีผลบังคับใช้อย่างไร

เคอร์ฟิวคืออะไร

เคอร์ฟิว หมายถึง คำสั่งของรัฐบาลให้ประชาชน กลับเคหสถานก่อนเวลาที่กำหนด อีกนัยหนึ่งคือการห้ามประชาชน ออกจากเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด (มักเป็นเวลากลางคืน) ซึ่งเป็นการกำหนดขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือให้ความสะดวกต่อการปราบปรามกลุ่มเป้าหมาย โดยคำว่า คำว่า “เคอร์ฟิว” (curfew) ในภาษาอังกฤษ มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า couvre feu แปลว่า ดับไฟ (couvre = ดับ, feu = ไฟ)

โดยการประกาศ เคอร์ฟิว นั้นเรียกว่าเป็น สถานการณ์ฉุกเฉิน (state of emergency) คือ สถานการณ์อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งรัฐ หรืออันอาจทำให้รัฐตกอยู่ในภาวะคับขัน หรือภาวะการรบหรือการสงคราม ซึ่งฝ่ายบริหารรัฐมีอำนาจประกาศว่า พื้นที่ใดกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นว่า โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายของรัฐนั้น ๆ ซึ่งให้อำนาจพิเศษ ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และมักเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล อย่างไรก็ดี กฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นกฎหมาย ที่ให้อำนาจพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ไม่เบ็ดเสร็จ เท่ากฎอัยการศึกหรือกฎหมายที่ใช้ในสภาวะสงคราม การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มักมีภายหลังจากการเกิดภัยธรรมชาติ การก่อความไม่สงบ หรือการประกาศสงคราม ซึ่งอาจมีผลให้เจ้าหน้าที่บางฝ่ายต้องหยุดการปฏิบัติการ ตามอำนาจหน้าที่ลงชั่วคราว

โดยอำนาจหน้าที่เช่นว่านั้นอาจรวมศูนย์ ไปยังเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายเพื่ออำนวยความสะดวก ในการควบคุมสถานการณ์โดยไม่ชักช้า และอาจนำไปสู่การห้ามออกจากเคหสถาน (อังกฤษ: curfew) หรือการห้ามมั่วสุมชุมนุมกันเพื่อการใด ๆ ก็ดี ณ พื้นที่นั้นในระหว่างที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อห้ามกระทำในช่วงเคอร์ฟิว

ข้อห้ามกระทำในช่วงเคอร์ฟิว

1. ห้ามออกจะที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน (เวลา 22.00 – 04.00 น. ตามประกาศล่าสุด)
2. ห้ามเดินทาง
3. ห้ามใช้อาคาร 
4. ห้ามชุมนุม 
5. ห้ามเสนอข่าวปลอม 
6. คำสั่งอพยพออกจากพื้นที่ (ซึ่งจะมีรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม) 

เคอร์ฟิว ต่างจาก ล็อกดาวน์

ล็อกดาวน์ เป็นสถานการณ์ ฉุกเฉินที่ป้องกันไม่ให้ผู้คน หรือข้อมูลออกจากพื้นที่ เป็นสถานการณ์สามารถเริ่มได้ โดยบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำของประเทศเท่านั้น ล็อกดาวน์ ยังสามารถใช้เพื่อปกป้องประชาชนในอาคาร จากภัยคุกคาม หรือเหตุการณ์ภายนอกของอาคาร ให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน งดออกไปไหนมาไหน จากอาคารที่อยู่ ปิดบริการทุกอย่างยกเว้นที่จำเป็น (ร้านอาหาร ร้านยา ธนาคาร) ห้ามจัดกิจกรรมที่คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เว้นระยะห่างในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ต่างจากเคอร์ฟิวที่เป็นการห้ามออกจากพื้นที่เป็นระยะเวลานั่นเอง

โทษของการฝ่าฝืน

เคอร์ฟิว

สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน ยังมีการเดินทางออกจากที่อยู่อาศัย เกินเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกุมได้โดยทันที โดยหากฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บุคคลที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องอยู่ในข้อกำหนดเคอร์ฟิว

 • บุคลากรการแพทย์
 • พนักงานด้านการธนาคาร
 • พนักงานด้านขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
 • พนักงานด้านขนส่งผลผลิตการเกษตร
 • พนักงานด้านขนส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
 • พนักงานด้านขนส่งหนังสือพิมพ์
 • พนักงานด้านขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
 • พนักงานด้านขนส่งพัสดุ
 • ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก
 • การขนย้ายประชาชนไปกักโรค
 • ผู้ที่เข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืน
 • ผู้ที่เดินทางออกหรือไปสนามบิน ที่มีเอกสารรับรองความจำเป็น
 • เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของรัฐ
 • ผู้ที่รัฐอนุญาต

ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดระลอกที่ 1 รัฐบาลได้มีการประกาศเคอร์ฟิว ไปแล้วหนึ่งครั้ง และในตอนนี้ก็ยังคงต้องรอดูสถานการณ์ของโควิดระลอกนี้ก่อนว่า จะทวีความรุนแรงขึ้นมากน้อยเพียงใด และจะนำไปสู่มาตราการเคอร์ฟิวอย่างที่หลาย ๆ คนคิดหรือไม่ ทั้งนี้ประชาชนก็ควรเตรียมติดตามข่าวสาร เพื่อเตรียมรับมือหากมีประกาศเคอร์ฟิวขึ้นมาจริง ๆ